W Polsce stajemy w obliczu trudnej sytuacji, jaką jest starzenie się społeczeństwa, gdyż coraz mniej jest ludzi młodych a coraz więcej starych. Oznacza to, że starzejąca się populacja wymaga troski finansowej, większość emerytów nie pracuje, ponieważ pozostają oni na emeryturze. To sprawia, że na młodszych ludzi pracujących spada troska o emerytów, poprzez pracę, płacenie podatków i ubezpieczeń, aby udzielić naszemu rządowi funduszy na utrzymanie starszych obywateli.
W 2066 roku demografowie przewidują, iż 70 000 Polaków będzie miało powyżej stu lat!
Żyjemy coraz dłużej z powodu poprawy warunków życiowych, dostępu do lepszych lekarstw, lepszej diety i opieki medycznej. Przyrost grupy ludzi starszych można zaobserwować we wszystkich rejonach świata. Pary europejskie mają coraz mniej dzieci, młodzi ludzie coraz częściej rezygnują z zakładania rodziny na rzecz kariery zawodowej.
Wzrasta liczba ludzi żyjących samotnie, nie zainteresowanych prokreacją w przeludnionym świecie.
Starość dotyka wszystkich sfer życia. Opieka nad starymi, schorowanymi ludźmi to narastający problem społeczny. Nasza rzeczywistość ukierunkowana jest ku przyszłości. Świat stawia na młodych
przez co zostają za mgłą problemy ludzi starych a przecież starość dosięgnie każdego z nas.

Starsi ludzie dopóki są sprawni fizycznie i umysłowo są wykorzystywani przez rodziny do prowadzenia domu, do opieki nad dziećmi. Kiedy pojawia się niepełnosprawność, niedołężność lub kiedy dzieci dorosną, staja się zbędnym balastem. A przecież gdyby nie ludzie starsi, to wielu młodych miałoby problem z zapewnieniem opieki nad ich pociechami. Starość jest w życiu nieunikniona i za jakiś czas ten problem będzie dotyczył niejednego z nas. Oczywiście smutny los starych ludzi nie dotyczy każdego. Są rodziny, które z dużym poświęceniem sprawują opiekę nad swymi rodzicami.
Są też ludzie dobrej woli i szlachetnego serca, którzy potrafią sprawić, ze starość nie musi być smutna i przykra. W mentalności społecznej starość to porażka. Jednak aktywność społeczna starszych ludzi wzrasta, co świadczy o tym, że starość można postrzegać z innej perspektywy. Każdy etap życia należy zaakceptować i umieć go wykorzystać.

Jak zapewnić pomoc i opiekę seniorowi?