Kiedy będziemy mieli do czynienia ze stanem klęski żywiołowej – kto wówczas może pomóc?

Tegoroczne lato (2021 rok) jest wyjątkowo burzliwe i obfituje w różnego rodzaju gwałtowne zjawiska pogodowe: burze, wichury i powodzie. W ich następstwie wiele osób nierzadko traci swój dobytek. W takiej sytuacji może liczyć na:

1). Pomoc z urzędu gminy:

a). bezpłatne schronienie – gmina musi je zapewnić tym wszystkim, którzy nie mogą przebywać w swoim zalanym, zniszczonym domu. Może też pokryć koszty całodziennego wyżywienia.
b). zasiłek celowy – jest przeznaczony na zakup odzieży, mebli i innych rzeczy, które straciliśmy w wyniku klęski żywiołowej. Możemy go dostać niezależnie od dochodu. Aby uzyskać zasiłek, trzeba złożyć o niego wniosek do ośrodka pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinnie. Zakres pomocy jest ustalany indywidualnie po wizycie pracownika ośrodka u poszkodowanych.

2). Wsparcie z rezerwy budżetowej

– należy wiedzieć, że jest to pomoc przeznaczona dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Możemy liczyć na:

a). do 6000 zł w ramach doraźnej (na przykład na materiały na pokrycie uszkodzonego dachu). O pomoc należy pytać w gminie, ponieważ to ona pośredniczy w wypłacie środków..
b). do 20 000 zł – na remont uszkodzonego domu lub budynku gospodarczego.

Należy wiedzieć, ze maksymalna pomoc na odbudowę zniszczonego domu (mieszkania) wynosi 200 000 zł a w przypadku budynku gospodarczego – 100 000 zł.

3). Odszkodowanie od ubezpieczyciela

– kiedy mieliśmy wykupioną polisę mieszkaniową czy Auto Casco, zgłośmy szkodę ubezpieczycielowi. Zróbmy to jak najszybciej, dzwoniąc na infolinię towarzystwa. Zbierajmy też dowody zniszczeń (zdjęcia, dane świadków; w przypadku uszkodzonego auta przyda się notatka straży pożarnej). Wysokość szkód ocenia rzeczoznawca ubezpieczyciela. Odszkodowanie powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Jeśli się z nim nie zgadzamy, zwróćmy się do Rzecznika Finansowego i przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Możemy też skierować sprawę do sądu.

Ponadto warto wiedzieć o tym, że jeśli na skutek kataklizmu znaleźliśmy się w trudnej syutacji:

a). możemy zwrócić się o wsparcie do jednej z fundacji czy stowarzyszeń, które zajmują się pomocą dla poszkodowanych losowo (ich lista dostępna jest na stronie: www.fundacje.org).
b). pomoc uzyskamy także od Caritasu. Adres jego lokalnego oddziału znajdziemy na stronie: www.caritas.pl/szukam-pomocy.

1 thought on “Kiedy będziemy mieli do czynienia ze stanem klęski żywiołowej – kto wówczas może pomóc?

  1. Mam nadzieję, że nigdy nas klęska żywiołowa nie spotka, a jeśli tak, to rzeczywiście wsparcie opisane w artykule zadziała.

Comments are closed.