Bywa, że mimo najlepszych chęci bliscy nie są w stanie należycie zadbać o starszych rodziców. Często musi ich w tym wyręczyć opieka społeczna.

Nawet, jeśli jesteś bardzo oddana rodzicom, nie zawsze możesz zapewnić im konieczną opiekę. W takiej sytuacji o pomoc można zwrócić się do opieki społecznej.

Pomoc w codziennych sprawach

Przysługuje osobom starszym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w mieszkaniu osoby potrzebującej. Obejmuje:

Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, m.in. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie.
Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: ułatwianie realizacji indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.
Z wnioskiem o taką pomoc należy się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która o nią występuje. Trzeba będzie też przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z tego typu usług. Pracownik ośrodka przeprowadzi wywiad środowiskowy, by ocenić sytuację seniora.

Senior pod nadzorem

Istnieją programy, które pozwalają czuwać nad seniorem w jego własnym domu. Jednym z nich jest Teleopieka, która polega na monitorowaniu stanu zdrowia osoby starszej za pomocą specjalnego urządzenia. Urządzenie posiada przycisk umożliwiający wezwanie pomocy. Gdy senior go naciśnie, łączy się z centrum monitoringu, które gdy nie nawiąże kontaktu z pacjentem, wyśle na miejsce karetkę i powiadomi bliskich.

Także niektóre gminy prowadzą programy teleopiekuńcze. Są one bezpłatne i skierowane głównie do osób samotnych.

Zdalną opiekę dla starego rodzica możemy też zapewnić sami, kupując mu specjalną opaskę, która w połączeniu z aplikacją na smartfonie pozwoli nam nad nim czuwać.

Starość jako problem społeczny.

Opieka całodobowa

Jeśli nie możemy zająć się rodzicami sami, a wymaga on stałej opieki, pozostaje załatwienie placówki, która mu ją zapewni.

Jeśli nie stać nad na prywatny dom pomocy, pozostaje państwowy. Wniosek o umieszczenie w nim powinien złożyć sam zainteresowany lub, jeśli jest ubezwłasnowolniony, jego opiekun prawny.

Potrzebę umieszczenia w DPS musi potwierdzić wywiad środowiskowy. Oprócz wywiadu i wniosku wymagana jest też:
zgoda seniora na pobyt w placówce i ponoszenie opłaty,
ostatnia decyzja ZUS lub KRUS o wysokości emerytury,
zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność umieszczenia w placówce opiekuńczej.
Pobyt w DPS jest odpłatny. Senior płaci 70 proc. swojego dochodu. Jeżeli koszt utrzymania jest wyższy, brakującą kwotę dopłaca rodzina.

1 thought on “Jak zapewnić pomoc i opiekę seniorowi?

  1. Ciekawa sprawa z tą opaską dla seniora. Technologia pomaga w każdej dziedzinie życia.

Comments are closed.