Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Sprawdź, w czym możemy pomóc

Aktualności

Zobacz wszystkie

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

2019-02-19
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.   W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.     Na terenie Gminy Milicz w/w badanie przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z Policjantami z Komendy

Ferie z Chatką Puchatka.

2019-01-27
W dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. trwają ferie zimowe. Czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Poniżej program ferii:  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

2019-01-27
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy

Zbiórki Żywności

2019-01-27
Zbiórki Żywności - Bożonarodzeniowa i Wielkanocna. Jak co roku Ośrodek we współpracy z Caritas, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu prowadzi zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy.
Marta Markowska DYREKTOR
Misja Ośrodka Pomocy Społecznej
Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom z terenu Gminy Milicz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań w sposób powodujący zwiększenie zadowolenia klientów Ośrodka oraz wzrost zaufania do jego pracowników.
Sprawdź, czym się zajmujemy
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
Rodzaje świadczeń
Poznaj szczegóły
Warunki świadczeń
Poznaj szczegóły
Tryb postępowania
Poznaj szczegóły
Wymagane dokumenty
Poznaj szczegóły
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu